Poslovnim partnerima i zainteresiranim klijentima osim vlastite produkcije show programa nudimo pomoć i preporuku u odabiru drugih kvalitetnih i posebnih bandova, show programa i ostalih artista s kojima godinama uspješno surađujemo i kreiramo interesantne programe i projekte.